04 септември 2013 г.

"Мислите ли, че един лош човек може да пее? Не може – за да пее, човек трябва да бъде добър. Пеенето вече спада към света на доброто. Там, дето има музика, там царува доброто; там, дето няма музика, доброто не царува. Затуй ще забележите: щом човек се демагнетизира, той губи своето разположение да пее; щом излезе от това състояние, той е готов да пее. Онзи, който пее, показва, че неговите материални условия малко са се подобрили. "