03 септември 2013 г.

"Слушал съм да казват: „Не ходИ на слънце с открита глава, че ще слънчасаш!”. Казвам: когато глупавият ходи гологлав на слънце, за него има слънчев удар, но когато умният ходи гологлав, умът му се просвещава. Следователно глупавият трябва да бъде непременно с шапка, а умният може да бъде без шапка… „Ами ние, които носим шапки?” Ако сте от умните, хвърлете ги; ако сте от глупавите – носете шапките на главите си… Има възможност за когото и да е да стане и светия, и гений. "