01 септември 2013 г.

Казвате: „Да ни помогне Бог да станем милионери”. С това Природата не се занимава. Има неща, с които Природата се занимава, но те са съществени… Човек има четири допирни точки с Бога – чрез светлината, чрез въздуха, чрез водата и чрез храната… Право е казал мъдрецът, че „ние живеем и се движим в Господа”. Ние живеем и се движим в светлината, във водата, във въздуха и в храната.