31 август 2013 г.

Ако вие се смущавате, когато времето се разваля, вие не разбирате какво нещо е светът. Ако като чувате гръмотевици, вие се уплашите, пак не разбирате живота. Ако се плашите от една температура от 35-40 градуса студ, вие не разбирате Природата. Ако се плашите от земетресения, от кризи, от сиромашия – вие не разбирате нито Природата, нито живота. Или ако считате, че богатството е благо, вие пак не разбирате живота. Богатството и сиромашията, учението и славата – всички тия неща хората ги народиха.