29 август 2013 г.

"Растителното царство е необходимо за здравето на хората. Един народ, ако иска да бъде здрав, не трябва да изсича горите си безразборно. Така са свързани растенията, дърветата с хората, че някога, когато се отсече едно дърво, един човек умира; ако се отсекат две дървета, двама умират. Ти посадиш едно дърво в света и после казваш: „Да се отсече”. Не може така безразборно в света! Разумно трябва да постъпим… Щом си садил едно дърво, да го не сечеш, ако искаш да живееш добре. Ако садиш, за да сечеш, не може да чакаш нещо хубаво. Този закон е верен. "