28 август 2013 г.

"Желая на всинца ви да бъдете като рибите, да цъфнете като цветята и Господ да ви благослови всички. Когато Господ ни говори чрез светлината, да се учим от нея; когато Господ ни говори чрез вятъра, да се учим от вятъра. Да се учим от растенията, които произвеждат своите цветове; да се учим от реките, които текат; да се учим от ония книги, които са писани – от всичко да се учим! Чрез всичко Господ ни говори и тогава трябва да мълчим. Като се научим, тогава ще ни се отворят устата – ще говорим тъй, както Господ ни е учил. "