26 август 2013 г.

Ние искаме този свят да се оправи – туряме една предпоставка, която не е вярна: искаме светът да се оправи. Но ние не трябва да разваляме света! Светът е създаден толкоз хубаво, че ние не трябва да го разваляме. От всичките хора се изисква да имат човешка обхода. Не само със своите домашни, със себе си, с братята и сестрите си, но и с всички наоколо човек трябва да се обхожда добре, да се отличава, че той е едно същество, създадено от Бога. Да кажат животните: „Тия същества Бог ги е създал!”. Ако ние не се обхождаме добре, това показва, че нас Бог не ни е създал.