25 август 2013 г.

Някои казват: „Ние живеем и се движим в Бога”. Вярно е, че Бог е свързан с нас, но има нещо, което липсва на хората: има една връзка, която ние трябва да направим. Докато ние не направим тази съзнателна връзка, нашият живот не може да прогресира… Трябва да направите една нова връзка с новото. Новото седи в това, че ти сам ще се връзваш и сам ще се развързваш.