23 август 2013 г.

Аз никога не мога с думи да ви предам Любовта. Мога да ви заразя с нея, но думата заразяване не е хубава. Любовта може да се инжектира, Любовта може да се предаде чрез контакт, и то невсякога. Любовта в живота се предава само при специфични условия, само при най-благоприятни условия… Любовта може да се предаде в каква и да е форма, но ако вие искате онази Любов, която повдига човека, тя си има специфични условия, при които може да се прояви. Всеки трябва да изучава живота, та като дойде този специфичен момент, това специфично условие, да може да се възползва. Ако ви се случи този момент да ви посети един, два или няколко пъти в живота ви, това е достатъчно. Ако използвате тези моменти, вие ще имате влиянието на Любовта. Достатъчно е веднъж да се запали този Божествен огън във вас и да не изгасва.