22 август 2013 г.

"Като дойде някой човек да ни слуша, казвате: „Нека остане той в нашето общество”. Вие сте чудни! Че кое общество е нашето? За мене има само едно общество – онези хора, които живеят в Любовта. Само те съставят Божественото общество и това общество не може да бъде наше или ваше. Всеки, който живее в Любовта, е наш; всеки, който не живее в Любовта, е ваш. Казвате: „Как ще се оправи светът?”. Светът ще се оправи, като стане наш; като е ваш, няма да се оправи. "