21 август 2013 г.

Ние трябва да отделим същественото в живота от несъщественото и на това, съществено, всякога да разчитаме. Обикновените идеи, които съвременните хора имат за обществен строй, за майки и за бащи, за братя и сестри – те не отговарят на онази реалност, върху която е създадено братството. Истински брат е само онзи, който е едно с тебе по дух и по душа и по ум и по сърце. Истински сестри или приятели са само онези, които са едно с тебе и по ум, и по сърце, и по дух, и по душа. И те трябва да споделят твоята съдба при всички условия.