20 август 2013 г.

"Като говорим за истинската Любов, за Любовта на сродните души, разбирам, че ще дойде една колективна душа, и тогава всички тия души, които от памтивека са ви любили, ще влязат в тази душа и ще станат едно колективно цяло. Хиляди души, събрани на едно място, образуват Любовта на една сродна душа; хиляди души, събрани на едно място, образуват Любовта. Хиляди и милиони капки вода, събрани на едно място, образуват един извор. Казвам: малката Любов е за нас, тя внася утеха; а голямата Любов внася живота в човека – тя осмисля всичко в него и той става радостен и весел. Това е щастието на човека. Всички онези, които са писали по този въпрос, казват, че щастието е възможно само при великата Любов – в хилядите и милионите души, събрани ведно, които могат да те обичат, и в хилядите и милионите души, съединени в тебе, които могат да обичат. "