19 август 2013 г.

Трябва съвременното човечество да роди онова, възвишеното чувство в света, братство трябва да се роди! Братство и сестринство трябва да се роди: трябва да се роди новият брат, трябва да се роди новата сестра. Това е Любовта в двете фази. Докато новият брат не дойде, докато новата сестра не дойде, Любовта не може да се прояви. При сегашните условия Любовта е непонятна.