18 август 2013 г.

"Сега аз ви говоря за новия човек. Вие искате да знаете дали това, което ви говоря, е право, или не. Аз не искам да ходите да питате хората дали е право, или не. Но някоя сутрин, когато изгрява Слънцето, когато времето е бурно, в най-лошия ден, ако искате да знаете Истината, питайте тогава невидимия свят и кажете: „Ако това, което Учителя говори, е вярно, искам да се уясни времето”. И вижте какво ще стане. Ако времето се уясни, туй учение е право; или може времето да е ясно и да поискате да се заоблачи. Както искате опитайте, но и другояче може да питате. "