17 август 2013 г.

Сегашното човечество се мъчи както жена, която ражда. Ще се роди новото в света! Новото – това е човещината, това е братството в света, което сега иде. То ще се наложи по закона на Любовта, насила няма да стане. Ще проникне една светлина в хората, те ще кажат: „Да си подадем ръка, братски да живеем!”.