16 август 2013 г.

Великата Йерархия си има план за България и за всички други страни. Щом искате да работите, те ще ви дадат всички условия, средства и таланти. Проучвайте пътищата на Белите братя. Те са мислили и са изработили най-добрия път – Божествения път. Те ще ви ръководят: ще дадат на някого дарба да лекува, на друг – друга дарба. Ще се молим да дойдат работници отгоре, за да се помогне на човечеството. Трябва да дойдат повече жетвари, тогава и вие ще се въодушевите.