14 август 2013 г.

"Вие си дръжте вашите знания за Слънцето, но аз ви говоря за едно Слънце, което не е направено от Бога. Слънцето, което вие виждате, е излязло от това ненаправено Слънце; значи има в света едно ненаправено Слънце. И сега, когато говорим, че нашата Земя се движи, ние имаме предвид направената Земя, но има една ненаправена Земя. "