13 август 2013 г.

"Всичките богатства са в запас в канарите. Канарите и планинските вериги съставят енергии – там се дава направление на теченията на Земята; кръвообращението на Земята иде от планините. Това е за сравнение: те представляват складирани енергии, които дават разни течения. Ветровете вземат направление от планинските места, защото планини има и на Слънцето – планините на Слънцето влияят върху планините на Земята. Казвам: ако ние искаме да подобрим нашия живот, трябва да се ползваме от методите на Природата. Ако ние научим нейния език, ще се освободим от всички недоразумения. Понеже хората не знаят този език, затова имат тези недоразумения. "