12 август 2013 г.

Бъдете млади, бъдете готови да служите на Любовта! Бъдете готови всяка сутрин, през годината поне два пъти, да хванете онзи лъч на Любовта. Не го схващайте буквално. Ти като схванеш този лъч, ти ще се обновиш. Този лъч като влезе в тебе, ще влезе и в окръжаващата среда: баща ти ще се измени, майка ти ще се измени. Този лъч магически ще подейства – той е един съзнателен лъч. Сега аз не искам да вярвате в тия работи, искам да ги опитате и ако намерите, че са верни, кажете, че е така.