11 август 2013 г.

Млад е онзи, който е запознат със светлината на Любовта. Има един лъч в света: всяка сутрин, като изгрее Слънцето, трябва да знаеш кога е, трябва да станеш рано. Първия лъч на Слънцето аз го наричам лъч на Любовта. Ако ти десет пъти можеш да го хванеш през годината, това е доста. Някой път излезеш – то е облачно, не може да го хванеш: трябва да търсиш най-хубавия ден, когато Слънцето изгрява. Трябва съзнанието ти да бъде будно – тия хора от окръжаващата среда да не те спъват, да не се отвлича вниманието. Ти гледаш Слънцето, а мислиш за жена си, за децата си – нищо няма да постигнеш. Ти за да хванеш този лъч на Любовта, трябва сърцето, волята да бъдат свободни от всички влияния. Ако хванеш този лъч, то е посрещане на Слънцето!