10 август 2013 г.

Според мене под думата Природа се разбира сбор от колективни, съзнателни Същества, които работят заедно и които са завършили своята еволюция. Тези Същества се намират в разни департаменти на обширната Природа. Те направляват цялата Природа, те направляват целия живот… Те нямат абсолютно никаква користолюбива цел. Понякога се показват, че са користолюбиви, но то е привидно така.