08 август 2013 г.

"Тъй както ние разбираме Природата, тя не е нищо друго, освен Бог, Който се проявява в нея. Ако ти не разбираш и не обичаш Природата, никога няма да разбереш и да обичаш Бога. Ако не обичаш човека, когото виждаш, как ще обичаш Бога, Когото не виждаш? Казвате: „Накъде е Бог?”. Навсякъде, дето хората са разумни; там, дето хората са глупави, Бог не е. Бог е в чистия живот… Ако така Го схващате, Той е навсякъде. Той е и близо, и далеч. "