07 август 2013 г.

"Ако искаш да разбереш сам себе си – колко разбираш, иди сам в Природата. Когато човек остане сам със себе си, че няма никой край него, той е в Реалното; когато е с много хора, той е в света на сенките. Когато в ума ти остане само една идея, ти си в Реалното; когато имаш много идеи, ти си на кино. "