06 август 2013 г.

Човек трябва да има една своя вътрешна опитност за Бога – не тъй, както философите пишат, нито както религиозните вярват, но тъй, както Бог се открива на всеки човек. На всеки човек Бог се открива по особен начин: на всеки човек, според степента на неговото развитие, Бог се открива по особен начин. Следователно всеки трябва да бъде уверен в онова откритие, което има в себе си за Бога, а какво другите мислят за Бога, ти може и да не знаеш.