04 август 2013 г.

Свири се не за ума, но за сърцето. Музика трябва на потиснатите хора!... Хубавото в света кое е? То е съзвучието на сърцето. Когато ние говорим за Любовта, ние разбираме Любовта от великите Същества в света, които трябва да влязат да поправят умствения свят на човека. Не да направят потисничество, робство, в което човек сам се намира – в робство се намират неговите чувства. Той трябва да им даде свобода, но не такава свобода, че да има анархия – то значи човек да освободи себе си, своите чувства, но той трябва да им даде онова направление на Любовта. Вие дайте място на естествените чувства – неестествените ще се стопят като ледовете, те са временни. У нас всички препятствия произтичат не от естествените чувства, но от потисничеството на естествените чувства и от неестествените. Да желаеш естественото! Не желай това, което не ти трябва.