03 август 2013 г.

"Всички неприятности в живота се дължат на онова неестествено положение, което ние имаме. Аз това го наричам потисничество на чувствата. Тогава се раждат най-лошите работи. Помнете: сега аз ви говоря за чувствата, които са естествени! Има чувства неестествени в човека. Например намислил си да пиеш вино – то е неестествено чувство; гневиш се – то е неестествено чувство; подозираш – то е неестествено чувство; взискателен си – то е неестествено чувство. Има неща неестествени, за тях не говоря, но и естествени чувства има в човека – те стават елементи в живота. Ти на тях ще дадеш свобода… Гладен си – това е едно естествено чувство; жаден си – това е естествено чувство; обичаш музика – това е естествено чувство. "