02 август 2013 г.

Казвате: „Как да научим хората да постъпват правилно?”. Няма какво да ги учите как да постъпват, но не препятствайте на естественото положение на хората. Някой си свири и пее в гората, а ти минаваш покрай него и казваш: „Какво се е разкрякал този – не мога да го търпя”. Че този човек се учи – нека си пее и свири, ти няма защо да му препятстваш, той се упражнява. Ти мини покрай него и продължи пътя си.