01 август 2013 г.

"Най-първо вие трябва да се научите на онази вътрешна толерантност – да търпите хората. Оставете всеки човек свободно да се проявява. Някой има желание да прояви една своя добродетел – не му препятствайте; ако пък можете да му съдействате, още по-добре. Ако не му препятствате, ще направите едно добро на себе си, защото и другите хора няма да ви препятстват. Следователно трябва да се научим да не си препятстваме в живота, да не се подпушваме. След това ще дойдем до другото положение – да си помагаме при вътрешното състояние. "