30 юли 2013 г.

"Тъй както чувстваме нещата, това е външната страна на Божествената мисъл: Бог мисли, а чувствата са израз на Божествената мисъл. В Бога това е мисъл, а в нас е чувство. Това е един резултат: чувствата в нас са един резултат на Божествената мисъл. Ако чувствата са правилни, и резултатът е правилен; щом осакатяваме нашите чувства, осакатяваме Божествения резултат. Затова сме отговорни за постъпките, понеже осакатяваме Божествената мисъл, не ? даваме онази правилна форма, в която тя трябва да се реализира. Това психически е един вътрешен закон. "