29 юли 2013 г.

"Ако вие разбирахте закона на света на чувствата, щяхте да се лекувате, да премахнете много препятствия. Например по някой път сте кисели, искате да се разгневите малко. Имате нещо сладко – прекарайте го по устните, както сега се мажат с боя – да кажем, имате ябълка или бонбон; после прекарайте езика на горната или на долната бърна, пооближете се. После намажете пак още веднъж и пак прекарайте езика си; направете така два-три пъти… Ще кажете: „Как, аз да седя и да си мажа устните и да ги облизвам с езика си?“… Не потискай своите чувства! Всякога намазвай устните си по три-четири пъти и ги облизвай. Вземете малко мед и ги намажете и ги оближете. Направете един опит сега: сутрин, вечер и на обед до следния път – и облизвайте си устните; намажете десет грама мед и ги оближете. Този опит няма да го разправяте на другите. "