28 юли 2013 г.

Ако на една инструментална струна се набере повече прах, тази струна ще може ли да дава ясен тон? Тия, малките частици, натрупани върху струната, ще пречат. Сега може да се направи аналогия: ако на една ваша мисъл се натрупа много астрален прах, мислите ли вие, че вашите мисли ще функционират правилно? Трябва да знаете един начин да се справите с праха… Имате един начин – дишането: всяка сутрин, като станете, вземате метлата, изчиствате праха. Този начин е добър.