27 юли 2013 г.

Човек иска да се убие всякога, когато се реагира върху неговите чувства, а не на неговите мисли. Всичките нещастия в света произтичат от ограничения на чувствата. Следователно за да се изправи светът, трябва да се създават такива условия, че да се даде ход на човешките чувства, да се канализират – така може да се изправи и човекът. Ако могат правилно да се канализират чувствата на отделния човек, на един народ, на една раса и на цялото човечество, светът моментално би се изправил. Невидимият свят, възвишеният свят и досега работи по свой определен план, по който да се канализират чувствата на хората.