26 юли 2013 г.

Под обикновени чувства подразбирам такива чувства, които са достъпни за вас, а под висши чувства разбирам такива, които са недостъпни и трябва да работите с години, за да станат достъпни. Обикновените чувства лесно се добиват, а висшето чувство не се дава просто така – мъчно се добива, то е рядкост.