25 юли 2013 г.

"Може да определим степента на потискането на чувствата. Може, да кажем, една пружина да я огънете на известно място, но след това какво става с пружината? Счупва се. Но някъде тази пружина може да е толкова еластична, че да се огъне пружината, без да се счупи. Човек на Земята трябва да разбира закона доколко може да се огънат неговите чувства. При чувствата винаги имате положението на една пружина: каквото е положението на пружината, такова е положението на чувствата; има съответствие между пружината и чувствата. Човешките чувства в човека са, което се огъва: не се огъва неговият ум, огъват се неговите чувства. "