24 юли 2013 г.

Кои са причините за тънките бърни и кои – за дебелите? Аз ще ви осветля. Този с тънките устни е потискал чувствата си – търговец, който не е продавал стоката си, задържал е стока и в туй отношение е фалирал. Онзи, с дебелите устни – той е търговец нашироко, големи операции е правил, вземане-даване нашироко. Или другояче казано – в дебелите устни не са потискани чувствата, а в тънките бърни чувствата са потискани и всякога може да стане една експлозия. При дебелите бърни, понеже така чувствата не са потискани, там експлозиите са по-редки.