23 юли 2013 г.

Всичкото наше нещастие произтича от онова потисничество, което ние имаме в нашите чувства. „Какво да се прави с пакостните чувства?“ Пакостни чувства няма: когато чувствата експлодират, това е пакост. Чувството може да експлодира. Ако огънеш една пружина, че после я пуснеш, тя може да те удари. Не че пружината е лоша, но при това огъване пружината може да се отплесне.