21 юли 2013 г.

В българския народ само по музикален начин ще се разрешат задачите. Когато се внесат тези упражнения (разбирам нашата музика и Паневритмията), в бъдеще ще има резултат при възпитанието. Сега в музиката няма приложение и тя е статична. Но в България има музикална атмосфера, на която се дължи хубавото време. В България небето е вече така ясно, както в Италия – има хубаво лазурно небе. Ако и в България вие не можете да станете музикални, не виждам къде другаде бихте могли. Когато някъде се образува музикална атмосфера, трябва да станеш музикален. И чуждестранните музиканти чувстват това, като пристигнат в България. Тук, на Изгрева, всички трябва да бъдете като първокласни певци в света.