20 юли 2013 г.

"Всеки трябва да разбира от музика, понеже всички наши мисли вървят по закона на музиката – мисловните радиовълни са музикални. Някой път нашата мисъл попада в дисхармонична гама и образува дисонанс. Чрез музиката това може да се измени и трябва да се види кое състояние с каква музика се сменя. Когато имаш тежко състояние и изпитваш тъга, ако знаеш законите, веднага ще се справиш, като вземеш два-три тона, инак ще ти отиде цяла седмица и повече. Щом пропее човек, от Черната ложа не могат да му пречат. Змиите се укротяват чрез музика; и онези чувства у човека, които са змийски, само чрез пеене можеш да ги обновиш. "