18 юли 2013 г.

"Има едно временно знание, има едно вътрешно знание. Външното знание се придобива отвън и се изгубва отвън; вътрешното знание се придобива отвътре и не се губи никога. Някой път вие забравите нещо – то е външно знание; вътрешното знание не може да се забрави. Във външното не е знанието… Вътрешното знание се придобива по-мъчно, но не се губи. Вие, ако имате външно знание, непременно ще оглупеете – това да ви го подпиша с двете ръце. То е въпрос на времето. Външното знание трябва да служи като условие, като една система да се усили вътрешното знание на човека. Всичкото знание, което отвън се придобива, трябва да го превръщате. "