17 юли 2013 г.

Вие, като изучавате беседите, спирайте се и върху общите принципи, които са прокарани там, и върху методите. Във всичките беседи аз съм разхвърлил нещата, тъй както е в Природата. Изобщо във всички Свещени книги материалът е все разхвърлян. Вземете и Библията: и там всичко е все разхвърляно.