15 юли 2013 г.

При сегашните условия на живота трябва да се създаде едно училище, в което да се приложи един метод на разсъждение, една нова философия. Някои казват: „Какво е твоето учение?”. Казвам: аз нямам учение. Те мислят какво ли искам да кажа. Че един художник, като рисува една картина, тя не е негова! Той е взел сюжета отнякъде, взел е тялото на едно магаре, копитата на коня, рогата на един вол – това не е изкуство.