11 юли 2013 г.

Казвам: сега вас Господ ви е пратил при мене. Аз ви показвам пътя да идете при Него, после пак ще се върнете при мене – и само тогава ще ме разберете. Сега, като ви е пратил Господ при мене, аз чета писмата, които е писал – какво ми казва Господ за вас. Втория път други писма ще носите. Сега аз ще ви дам по едно писмо, да го занесете при Господа по пътя, по който ще вървите. Как ще ме разберете?