10 юли 2013 г.

"И мене са ме питали вярвам ли в Бога. Бог за мене не представлява обект за вяра. Хората може да вярват, да бъдат верующи, а могат и да бъдат безверници, но аз не съм нито верующ, нито безверник; нито едното поддържам, нито другото. За мене вярата е само един подтик за моя ум, а когато дойде до Бога, аз Го виждам, живея в Него, изучавам законите Му, изучавам езика Му и се уча да говоря на Неговия език. Някой приказва, приказва много на Бога, но Той не обича двусмислените думи. "