09 юли 2013 г.

"Аз съм за онази реална философия – не да ви разправям какво ще бъде за в бъдеще. Аз зная какво ще бъде за в бъдеще, зная и какво е било миналото. За мене миналото не е капитал и бъдещето не е капитал – аз разчитам само на настоящето. Настоящето, това съм аз – туй, което е в мене, на него разчитам. Това, което в дадения момент имам, туй моето разположение, то е реалното. Не какво ще бъде след един час, но в дадения момент какво съм – то е реалното; то е, на което разчитам. Законът е верен! Ако аз съм добър сега, и в следния момент ще бъда добър; ако сега не съм добър, и следния момент няма да бъда добър. "