07 юли 2013 г.

"Методи за изливане на Духа, за свързване с Божественото, са били практикувани от всички мистици-пророци. Учителят дава методите и законите, а ученикът трябва да ги приложи. Първото е работа на Учителя, а второто – на ученика. Ще работите в духа на досегашния начин на работа. Ще изучавате беседите и лекциите – там са методите и законите; ще изучавате и Библията. Когато му дойде времето, когато ученикът е приготвен, тогава Учителят ще го научи на по-дълбоко познание. За това си има определен час. Това не става случайно – това става само когато ученикът дойде на една определена степен на развитие. "