04 юли 2013 г.

Щастието в този живот не може да се постигне. Като казвам „този живот”, имам предвид при сегашните разбирания. Щастието ще се постигне при новите разбирания. И сега хората могат да живеят и в онзи свят, но Божественото учение трябва да се приложи. Молете се така: „Науч? ме, Господи, как да приложа Божественото учение!”. Човек трябва да си изработи план за приложение – всеки трябва да избере един начин за приложение. Нека цялото поколение да се възпитава в този дух – да има съзнание, че служи на Бога.