02 юли 2013 г.

В човека има скрити сили, които може да развие… Човек е едно от най-възвишените същества на Земята, надарен с такива дарби, както никое друго същество не е надарено на Земята. Даже най-неспособното човешко същество има грамадни заложби – то е въпрос само на време да могат да се събудят. Всичко онова, което е спящо в него, може да се събуди.