01 юли 2013 г.

Мнозина ме питат де са умрелите. Да се задава такъв въпрос, това показва, че те имат физическо разбиране за смъртта. Умрелите са тук. Де тук? Те са във вашия ум: щом мислите за тях, те са във вашия ум… Онези, които заминават за онзи свят, влизат в нас и започват да живеят заедно с нас: по този начин те стават едно с нас и ние – едно с тях. Затова казвам: в едно тяло може да живее не само една душа, но хиляди души могат да влязат в едно тяло и всички да живеят заедно… Колкото повече разумни Същества влязат да живеят у вас, толкова по-добре за вас. Когато казваме, че сме разумни същества, ние подразбираме, че сме свързани с всички разумни същества по Земята. Същевременно ние сме свързани и с всички разумни Същества, които живеят и на Небето. Следователно ние имаме на разположение Небето с цялата му архива, с всичкото негово знание. Това ние наричаме вдъхновение.