30 юни 2013 г.

"Всеки апостол принадлежи на една зодия. Йоан е бил женствен, Павел е бил марсианец, у Павел беше развита причинността, т.е. горната част на челото; апостол Тома има обективен ум, интерес към материалната област. Писанието трябва да се изучава символично. Онзи, който иска да изучава Давид, трябва да е минал през изпитанията му. Прочетете например Псалом 51. После човек трябва да има опитността на Даниил, на Езекиил и пр., за да ги разбере. Или пък самият пророк да те посети и да ти обясни защо е писал така и така. Пророците идат сега, стига да ги повикаш. "