29 юни 2013 г.

"И апостол Павел говори за закона, но и досега още не е разрешил този въпрос. Под думата закон ние разбираме кармата – законът отпосле е влязъл в света. Кармата влезе в света, след като хората съгрешиха; преди да бяха съгрешили хората, карма нямаше в света – тя влезе след съгрешаването. А законът на Любовта съществува преди закона на кармата. Апостол Павел казва: „По закон никой няма да се оправдае, но по благодат”. "